Σακούλες τ. KAVO

  • Περιγραφή:
    FTB-Replacement filter bag applicable for KaVo /EWL