Σύστημα επιστροφής σωλήνα αέρος

  • Περιγραφή:
    with hose 6/3 mm

Εξοικονόμηση χώρου, καθοδήγηση του σωλήνα με οριοθετημένο τέρμα (χωρίς τέντωμα) κατά τη χρήση.
Μια συμπαγή μονάδα που εγκαθίσταται οπουδήποτε.