Σύστημα επιστροφής

  • Περιγραφή:
    for handpiece cable

Εξοικονόμηση χώρου, με οριοθετημένο τέρμα (χωρίς τέντωμα) κατά τη χρήση.
Μια συμπαγή μονάδα που εγκαθίσταται οπουδήποτε.